قاب دور شومینه

6 کالا

 • قاب چدنی شومینه آدام

  تومان 2,900,000
  این محصول فقط شامل قاب چدنی می شود و موارد دیگر مثل شومینه چدنی و سنگ و غیره که در گالری محصول می باشد شامل آن نمی شود. این محصول پس از سفارش تولید می شود . بعد از مدت هفت تا ده روز کاری بسته به مدل و شهر…
 • قاب چوبی شومینه ابزار هشت

  تومان 1,650,000
  این محصول فقط شامل قاب چوبی می شود و موارد دیگر مثل شومینه چدنی و سنگ و غیره که در گالری محصول می باشد شامل آن نمی شود. این محصول پس از سفارش تولید می شود و بر اساس شومینه چدنی که سفارش می دهید و یا اندازه های دلخواه…
 • قاب چوبی شومینه الماسی

  تومان 1,650,000
  این محصول فقط شامل قاب چوبی می شود و موارد دیگر مثل شومینه چدنی و سنگ و غیره که در گالری محصول می باشد شامل آن نمی شود. این محصول پس از سفارش تولید می شود و بر اساس شومینه چدنی که سفارش می دهید و یا اندازه های دلخواه…
 • قاب چوبی شومینه سرستون گرد

  تومان 1,650,000
  این محصول فقط شامل قاب چوبی می شود و موارد دیگر مثل شومینه چدنی و سنگ و غیره که در گالری محصول می باشد شامل آن نمی شود. این محصول پس از سفارش تولید می شود و بر اساس شومینه چدنی که سفارش می دهید و یا اندازه های دلخواه…
 • قاب چوبی شومینه سینه کفتری

  تومان 2,050,000
  این محصول فقط شامل قاب چوبی می شود و موارد دیگر مثل شومینه چدنی و سنگ و غیره که در گالری محصول می باشد شامل آن نمی شود. این محصول پس از سفارش تولید می شود و بر اساس شومینه چدنی که سفارش می دهید و یا اندازه های دلخواه…
 • قاب چوبی شومینه فرشته

  تومان 3,600,000
  این محصول فقط شامل قاب چوبی می شود و موارد دیگر مثل شومینه چدنی و سنگ و غیره که در گالری محصول می باشد شامل آن نمی شود. این محصول پس از سفارش تولید می شود و بر اساس شومینه چدنی که سفارش می دهید و یا اندازه های دلخواه…

قاب دور شومینه بسته به متریال ساخت به سه دسته تقسیم می شود .

قاب چوبی

قاب سنگی

قاب چدنی

قاب چوبی برای شومینه جدنی بیشتر کاربرد دارد . البته با برای شومینه های آجری هم استفاده می شود .

نمای شومینه های آجری با قاب چوبی بروزتر می شوند .

قاب چوبی و قاب چدنی از سنگی بروزتر و جدیدتر هستند .

قاب سنگی مدت زیادی است که استفاده می شود و تنوع زیادی دارد .

قیمتهای آن هم متنوع است و از یک ملیون تا چند صد ملیون تغییر می کند .

با سنگ برای همه نوع سلیقه ای می توان قاب ساخت .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه