شومینه هیزمی
شومینه هیزی
شومینه هیزمی
شومینه هیزی

این محصول فقط شامل کوره چدنی گارد هود و نما می شود .

 

قاب دور ، سنگ زیر کار ، مشعل و هیزمها  که در عکسهای گالری و نگاره نشان داده شده شامل آن نمی شود .