کالا ها و خدمات فروشگاه بهشی شامل موارد زیر میباشد :

فروش انواع شومینه های گازی برقی الکلی هیزمی چدنی ال سی دی و غیره

فروش ملزومات انواع شومینه

فروش انواع کباب پز

فروش ملزومات کباب پز

فروش انواع سنگ و ساخته های سنگی

فروش انواع سقف کشسان و ملزومات

نصب انواع شومینه و کباب پز و اجرای سنگکاری و سقف کشسان (برای اجرا و نصب باید با تلفنهای فروشگاه هماهنگ شود )