آتشدان

10 کالا

آتشدان به قدمت آتش می باشد . انسان برای اینکه از آتش استفاده کند آتشدان را  اختراع کرد .

آتشدانها انواع مختلفی دارند .

سوخت مصرفی ، متریال ساخت و مدل ظاهری  باعث شده که تنوع آن بسیار زیاد باشد .

فایرپیت نام دیگر آن می باشد .

fire pot نام انگلیسی آن می باشد که با جستجوی این نام به طرحهای متنوعی از آن می رسید .

شرکت به شی در صورتی که بخواهید می تواند انواع طرحهایی که مد نظر شماست برای شما تولید کند .

برای این کار باید عکس طرح خود را  بفرستید با اندازه ای که مد نظر شماست تا برای شما قیمت و شرایط ساخت را آن را محاسبه کنیم بعد از آن با شما تماس می گیریم و کار را شروع می کنیم .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه