بخاری چدنی

7 کالا

بخاری چدنی مزایای زیادی دازد از جمله اینه بخاطر حجم زیاد و وزن سنگین گرمای بیشتری در خودش ذخیره میکند .
در صورتی که شعله آتش نوسان داشته باشد گرمایی که بخاری میدهد بدون نوسان خواهد بود .
این مسئله بیشتر در مورد بخاری هیزمی اتفاق می افتد چون وقتی تازه هیزم درون بخاری می اندازید شعله زیاد می شود و گرمای بیشتری می دهد .
وقتی هیزم تبدیل به ذغال می شود گرمای کمتری می دهد . بخاری چدنی این نوسان گرما را متعادل می کند .
زبیبایی یکی دیگر از مزایای این نوع بخاری است . بخاری چدنی با بخاریهای معمولی از نظر زیبایی قابل مقایسه نیستند .

اگر از بخاری هیزمی استفاده می کنید باید مراقب تنظیم دریچه های ورودی هوا باشید .
با این دریچه ها می توانید ورود اکسیژن را مدیریت کنید .
کم و زیاد کردن گرما و بهینه کردن مصرف سوخت بخاری از طریق دریچه تنظیم هوا انجام می شود .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها