نمایش دادن همه 10 نتیجه

شومینه برقی تمام شیشه 110

تومان 6,745,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 120

تومان 7,030,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 140

تومان 7,220,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 160

تومان 8,075,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 180

تومان 8,645,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 200

تومان 9,262,500
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 150

تومان 7,600,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 250

تومان 10,735,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه برقی تمام شیشه 90

تومان 6,460,000
برای هماهنگی تاریخ دقیق تحویل با شماره های سایت تماس بگیرید .

شومینه دیواری

این نوع شومینه ها شامل گروهی  از شومینه ها است که بر روی دیوار به صورت یک تابلو و یا یک تلویزیون ال ای دی دیده می شوند.

شومینه های جدید دیگر مثل قبل بزرگ و جاگیر نیستند.

بنابراین فضای گران بهای کمتری اشغال می کنند.

ضخامت شومینه های برقی کمتر از 21 سانتیمتر است.

ضخامتهای کمتر هم قابل ساخت هستند.

شومینه های قدیمی نیاز به عملیات بنایی و خرابکاری زیادی داشتند.

شومینه های جدید نیاز به عملیات کم دارند و بعضی از آنها به بنایی نیاز ندارند.

این نوع شومینه ها دو نوع دارد یک نوع گازی و یکی برقی.

شومینه های گازی حتما نیاز به دود کش دارند و برای زیبایی بیشتر به یک دیوار کاذب برای مخفی شدن لوله دودکش.

مدل های برقی را هم با دیوار کاذب و هم بدون دیوار کاذب می توان نصب کرد.