شومینه دیواری

21 کالا

شومینه دیواری

شومینه گازی دیواری 160

این نوع شومینه ها شامل گروهی  از شومینه ها است که بر روی دیوار به صورت یک تابلو و یا یک تلویزیون ال ای دی دیده می شوند.

شومینه های جدید دیگر مثل قبل بزرگ و جاگیر نیستند.

بنابراین فضای گران بهای کمتری اشغال می کنند.

ضخامت شومینه های برقی کمتر از 21 سانتیمتر است.

ضخامتهای کمتر هم قابل ساخت هستند.

شومینه های قدیمی نیاز به عملیات بنایی و خرابکاری زیادی داشتند.

شومینه های جدید نیاز به عملیات کم دارند و بعضی از آنها به بنایی نیاز ندارند.

این نوع شومینه ها دو نوع دارد یک نوع گازی و یکی برقی.

شومینه های گازی حتما نیاز به دود کش دارند و برای زیبایی بیشتر به یک دیوار کاذب برای مخفی شدن لوله دودکش.

مدل های برقی را هم با دیوار کاذب و هم بدون دیوار کاذب می توان نصب کرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها