شومینه دیواری

22 کالا

شومینه دیواری

این نوع شومینه ها شامل گروهی  از شومینه هاست که بر روی دیوار به صورت یک تابلو و یا یک تلویزیون ال ای دی دیده میشوند.

شومینه های جدید دیگر مثل قبل بزرگ و جاگیر نیستند.

بنابراین فضای گران بهای کمتری اشغال میکنند.

ضخامت شومینه های برقی کمتر از 21 سانتیمتر است.

ضخامتهای کمتر هم قابل ساخت هستند.

شومینه های قدیمی نیاز به عملیات بنایی و خرابکاری زیادی داشتند.

شومینه های جدید نیاز به عملیات کم دارند و بعضی از آنها به بنایی نیاز ندارند.

شومینه دیواری دو نوع دارد یک نوع گازی و یکی برقی.

شومینه های گازی حتما نیاز به دود کش دارند و برای زیبایی بیشتر به یک دیوار کاذب برای مخفی شدن لوله دودکش.

شومینه های برقی را هم با دیوار کاذب و هم بدون دیوار کاذب می توان نصب کرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه