8 کالا

هیزم

به چوب های گفته می شود که در ابعاد مختلف یرای سوزاندن و تولید گرما استفاده می شوند.

دو دسته داره سخت و نرم

 سنگین و سخت

سنگین شاید گرمای کمتری در مقایسه با هیزم سبک داشته باشد اما ماندگاری بیشتری داره

می تواند مدت زمان بیشتری گرما تولید کنه

برای زغال مرطوب از سخت استفاده  می کنند . نرم کیفیت و کارایی مناسب نداره

مزاید

چوب یکی از منابع انرژی ارزان برای فصول زمستان است .

که شما کنار عزیزان خود کنار گرمای اَتیش از دور همی خود لذت کافی را ببرید.

اَشپزی در طبیعت به میزان زیادی وابسته به وجود هیزم و زغال است

عطر و طعم فوق العاده ای هنگام استفاده از چوب و زغال در پخت غذا به وجود می اَید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها