هیتر قارچی

4 کالا

اَتشدان یا هیتر فضای باز 

مزیت 

گرما را به صورت تابشی به کسانی که تا شعاع 1.5 متر هیتر قرار گرفته باشند می رساند.

اتلاف انرژی کمی ندارند.

هر چقدر فضا بزرگتر باشد باید از هیتر با قدرت کیلوکالری بیشتری بهره گرفت.

استفاده از اَن چندان پیچیده نیست.برای ویلا رستوران کافی شاپ و مرغداری هم می توان استفاده کرد .

هیتر اشعه مادون قرمز منتشر می کند.که در هوا یا فضا حرکت می کند.تا به سطح جذب کننده برخورد کند و  به گرما تبدیل شود .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها