هیتر فضای باز

12 کالا

 

اَتشدان یا هیتر فضای باز هیتر های برقی فن دار گرما را از طریق فن های موجود در بدنه به محیط وارد می کنند.انواعبرقی تابشی – برقی فن دار – برقی کانوکتور

مزیت 

100 درصد گرمای حاصل شده را به محیط می دهند.

اتلاف انرژی ندارند.

هر چقد فضا بزرگتر باشد باید از هیتر با قدرت کیلوکالری بیشتری بهره گرفت.

استفاده از اَن چندان پیچیده نیست.برای مرغداری هم می توان استفاده کرد اما مدل بدون دودکش

هیتر اشعه مادون قرمز منتشر می کنند.که در هوا یا فضا حرکت می کنند.تا به سطح جذب کننده برخورد کند.تا جایی که به گرما تبدیل شود تا حدی منعکس می شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها