کباب پز ذغالی

7 کالا

کباب پز ذغالی بهترین گزینه برای کباب بازهای حرفه ایست .

کسانی که هم از خوردن کباب لذت می برند و هم از پختن آن .

زیبایی ذغال برافروخته و صدای جلز و ولز کباب جزیی از لذت کباب است .

با منقل ذغالی کباب خوشمزه تر می شود چون گاز و حرارت ذغال اثر خوبی روی کباب می گذارد .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها