کباب پز گازی

20 کالا

کباب پز گازی

وقتی گاز شهری داشته باشید و یک شیر گاز توی بالکن یا حیاط رفته باشد .

معطل نکنید و یک منقل گازی بخرید .

از مزایای کباب پز گازی

پخت آسان کباب ، یکنواختی شعله ، قابلیت کم و زیاد شدن حرارت ، روشن کردن آسان و آلودگی کمتر است .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه