در حال نمایش 5 نتیجه

کباب پز گازی 60 سانتی درتخت

تومان 4,950,000
کباب پز گازی 60 سانتی درتخت هر کسی به روش خودش کباب درست میکند . در حقیقت پختن کباب یک

کباب پز گازی 60 سانتی نیمگرد

تومان 4,642,000
کباب پز گازی 60 سانتی نیمگرد کباب پز گازی 60 سانتی نیمگرد نمونه یک کباب پز اقتصادی است که از