مشعل شومینه گازی

مشعل خطی گازی 60Ml سایز بزرگ-1-1-2-1