شومینه چدنی
شومینه چدنی

این محصول فقط شامل فریم چدنی می شود .

قاب دور ، سنگ زیر کار و هیزم ها  که در عکسهای گالری نشان داده شده شامل آن نمی شود .

قاب سنگی شومینه

قاب چوبی شومینه ماریان