برای استفاده از کد تخفیف هنگام تسویه حساب در برگه سبد خرید گزینه استفاده از کد تخفیف را بزنید و کد تخفیف خود را وارد کنید . تخفیف شما از فاکتور کم میشود .


در صورتی که در سبد خرید کد تخفیف را وارد نکردید در قسمت تسویه حساب هم میتوانید کد تخفیفتان را وارد کنید . تخفیف خود به خود از صورت حساب کم میشود .